Elektrik Tesisatı İç Denetleme

Elektrik tesisatı denetlemeleri başka bir yaklaşımla tesislerde bakım belli kurallara bağlı olarak yapılmalıdır. Duyarlı işletmeler ya kendi düzenleri içerisinde ya da üreticilerin ve sistem sağlayıcıların tavsiyelerine göre denetim yaparlar. Buda işletmenin tamamında eskiyen ya da kullanılamaz durumda olan kısım ve ekipmanların gözden kaçmasına neden olabilir.

En azından Standart ve yönetmelikleri göz önünü alarak yine standartların ön gördüğü periyotlarda denetleme yapmak can ve mal güvenliği bakımından gereklidir. Biz burada muayene, kontrol ve incelemelerde yöntem olarak uluslararası IEC 60364-6 ve bu standarda paralel TSE tarafından da yürürlüğe sokulmuş olan TS HD 60364-6 standardı minimum kuralları çerçevesinde nasıl yapılması gerekliği konusunda bazı ipuçları veriyoruz.
Toplumumuzun genel zafiyetlerinden olan kurallara uymama özelliği elektrik tesisleri denetleme ve bakım ve kontrol durumunda da kendini göstermektedir. Bundan dolayı Türk Standartları Enstitüsü HD 60364 serisi CENELEC Standartlarını tercüme ederek TS HD 60364-6 , TS HD 60364-5-52, TS HD 60364-6 kodlarıyla yayınlanan bizimde referans aldığımız standartlarda terim ve kavramları, minimum teknik gerekleri kısaca açıklamak daha sonra yapılacak muayene ve denetimleri anlatmamız , uygulamada bu standartların gereklerini yerine getirmemiz gerekir.
Bilindiği gibi elektrik tesislerde denetleme önce göz ile sonra hesap ve tesisin uygulama projelerinin kontrol edilmesi ile son olarak gerekli alet ve test cihazları ile yapılır. Anlatım sıralaması da bu esasa göre hazırlanmıştır.

Devamı için İÇ TESİSAT DENETLEME

Mustafa Fazlıoğlu

Mustafa FAZLIOĞLU;1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......

Next Post

Rüzgar Türbinleri Çorum için enerji üretimine başladı

Cts Haz 9 , 2018
2016 yılı Eylül ayında 4 rüzgar türbini jeneratörü için Çorum Belediyesi ile anahtar teslim sözleşme imzalayan LEITWIND’in türbinleri, belediyenin yıllık tüketimi olan yaklaşık 14 milyon kWh elektrik üretimini gerçekleştirmek için dönmeye başladı… Geçtiğimiz 2016 yılı Haziran ayında Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen kamu ihalesini İtalya’nın lisanssız segmentteki lider rüzgar türbini üreticisi […]