Elektrik Tesisatı İç Denetleme

Elektrik tesisatı denetlemeleri başka bir yaklaşımla tesislerde bakım belli kurallara bağlı olarak yapılmalıdır. Duyarlı işletmeler ya kendi düzenleri içerisinde ya da üreticilerin ve sistem sağlayıcıların tavsiyelerine göre denetim yaparlar. Buda işletmenin tamamında eskiyen ya da kullanılamaz durumda olan kısım ve ekipmanların gözden kaçmasına neden olabilir.

En azından Standart ve yönetmelikleri göz önünü alarak yine standartların ön gördüğü periyotlarda denetleme yapmak can ve mal güvenliği bakımından gereklidir. Biz burada muayene, kontrol ve incelemelerde yöntem olarak uluslararası IEC 60364-6 ve bu standarda paralel TSE tarafından da yürürlüğe sokulmuş olan TS HD 60364-6 standardı minimum kuralları çerçevesinde nasıl yapılması gerekliği konusunda bazı ipuçları veriyoruz.
Toplumumuzun genel zafiyetlerinden olan kurallara uymama özelliği elektrik tesisleri denetleme ve bakım ve kontrol durumunda da kendini göstermektedir. Bundan dolayı Türk Standartları Enstitüsü HD 60364 serisi CENELEC Standartlarını tercüme ederek TS HD 60364-6 , TS HD 60364-5-52, TS HD 60364-6 kodlarıyla yayınlanan bizimde referans aldığımız standartlarda terim ve kavramları, minimum teknik gerekleri kısaca açıklamak daha sonra yapılacak muayene ve denetimleri anlatmamız , uygulamada bu standartların gereklerini yerine getirmemiz gerekir.
Bilindiği gibi elektrik tesislerde denetleme önce göz ile sonra hesap ve tesisin uygulama projelerinin kontrol edilmesi ile son olarak gerekli alet ve test cihazları ile yapılır. Anlatım sıralaması da bu esasa göre hazırlanmıştır.

Devamı için İÇ TESİSAT DENETLEME

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Yazar Hakkında :Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......