Borusan EnBW Enerji’ye DUYARLI OL! projesinden Altın Sertifika

Borusan Grup şirketlerinden yenilenebilir enerji ortak girişimi Borusan EnBW Enerji, hayata geçirdiği kapsamlı sürdürülebilirlik çalışmaları doğrultusunda DUYARLI OL! projesinde Altın Sertifika almaya hak kazandı.

Enerji sektöründe ve diğer alanlarda üyesi olduğu sivil toplum kuruluşlarıyla sektöre yön veren Borusan EnBW Enerji, tamamı yenilenebilir enerji tesislerinden oluşan portföyüyle ülkemizin yeşil enerji ekonomisine geçişine ve sürdürülebilirliğe doğrudan katkı yaratıyor. Borusan EnBW Enerji yaptığı tüm faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilerini yakından yönetirken, özgün katkı projeleri ile çevreye ve topluma fayda sağlamayı amaçlıyor.

Borusan Grup şirketlerinden Borusan EnBW Enerji, bu doğrultuda yürüttüğü çalışmalarla İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından hayata geçirilen DUYARLI OL! projesi kapsamında Altın Sertifika almaya hak kazandı.

DUYARLI OL! projesinde alınabilecek en yüksek seviye sertifika olan Altın Sertifika, sistemin içerdiği 5 başlıkta verilen tüm hedeflerin yerine getirilmesi durumunda kurumlara veriliyor.

Yönetişim, sürdürülebilir satın alma, enerji yönetimi, su yönetimi ve atık yönetiminden oluşan beş başlıkta kurumlara rehberlik sağlayarak, kurum içinde sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmaya ve aynı zamanda kurum çalışanlarının günlük hayatlarında kaynak tüketimi ve geri dönüşüm konularında sorumlu bireylere dönüşmelerine hizmet etmeyi amaçlayan bir entegre çevre yönetimi ve iç iletişim projesi olan DUYARLI OL!,  kurumların bu başlıklardaki uygulamaları hayata geçirmesini destekliyor.

DUYARLI OL! projesinin aksiyonlarını hayata geçirirken sürdürülebilirlik odaklı pek çok projeyi de beraberinde geliştiren Borusan EnBW Enerji, tesislerinde evsel atıklardan kompost toprak elde edilmesi, tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkların azaltılması ve geri dönüşümü çalışmalarını desteklemek amacıyla tesis özelinde aksiyonlar geliştirdi ve süreçlerin analizini tamamladı. Borusan EnBW Enerji ayrıca yağmur suyunun geri kazanımını sağlayarak pek çok tüketim noktasındaki ihtiyaçları karşılarken elektronik atıklarını döngüsel ekonomiye yeniden kazandırdı. 

Altın Sertifika 23 Ocak’ta düzenlenen törenle, SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik‘ten teslim alınırken, Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı konuyla ilgili olarak “Sürdürülebilirliği öncelikli konumuz olarak belirlerken iş süreçlerimize de entegre ediyoruz. Farklı başlıklarda sürdürülebilirlik çalışmaları yürütürken bu alanda farkındalık yaratmayı ve ilham vermeyi amaçlıyoruz. Aldığımız Altın Sertifika da bu alandaki çalışmalarımıza devam etmemizde önemli bir motivasyon kaynağı olacak” dedi.

SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, Borusan EnBW Enerji “DUYARLI OL! Sertifika Töreni”nde yaptığı konuşmada DUYARLI OL! projesi şirketlerin iklim krizini önleme çabalarına önemli bir katkı sağlıyor. Borusan EnBW Enerji hayata geçirdiği başarılı uygulamalar ile Altın Seviye sertifika almaya hak kazandı. Bu önemli başarının projeye dahil olmak isteyen diğer üyelerimize de örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Sürdürülebilirlik konusunda somut aksiyona geçmek isteyen tüm şirketleri DUYARLI OL! projesine katılmaya davet ediyorum” dedi.

Sürdürülebilirlik alanında kapsamlı projeler gerçekleştiriliyor

Sürdürülebilirlik çalışmalarını iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında hayata geçiren Borusan EnBW Enerji’nin %100 yenilenebilir enerji santrallerinden oluşan portföyü, yıllık 1,3 milyon ton karbon salımını engellerken 2,2 TWh üzerinde elektrik üretiyor. Bu üretimleriyle Borusan EnBW Enerji’nin yenilenebilir enerji tesisleri yaşam döngüleri boyunca, 54 milyon ağacın yutak etkisine eşit bir etki yaratıyor.

İklim odak alanında, döngüsel ekonomi çalışmalarına ek olarak biyoçeşitlilik alanında dikkat çeken çalışmalara imza atan Borusan EnBW Enerji, yatırım ve işletme süreçlerinin karasal yaşama etkisini titizlikle yönetirken; şirket faaliyetlerinin doğrudan etkilemediği yerel flora ve faunanın korunmasına yönelik “özgün katkı yaratan” biyoçeşitlilik projelerini çalışanlarının gönüllü liderliği ve katılımıyla hayata geçiriyor. Sultan Zambağının Korunması ve Rejenerasyonu, Kuş Evleri ve Yarasa Tünekleriyle Genç Orman Sağlığının Korunması, Balıkesir Karadağ Kestanesinin Geleceği, Meyve Ağaçlarının Ormandaki Varlığının Korunması ile Yaban Hayatına Destek ve Akdeniz Çam Kabuk Böceği ile Mücadele gibi birçok farklı proje hayata geçirildi. Ayrıca orman ve kıyı temizliği projeleriyle de orman ve kıyı ekosistemlerinin korunması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Borusan EnBW Enerji, insan odak alanında yetenek yönetimi, sağlık emniyet ve çevre ve eşitlik inisiyatiflerinde çalışmalar yürütüyor. Sağlık, emniyet ve çevre alanında en yüksek olgunluk seviyesi olan üretken şirket kültürünün sürdürülmesini, kapsayıcılık ve çeşitlilik alanında enerji sektöründe kadın istihdamının artırılmasını amaçlıyor. “Kız Öğrencilerin Enerjisi Yeşil Yakanın Yeni Gücü” projesi kapsamında bu alanda eğitim gören lise öğrencilerine yenilenebilir enerji sektöründe farkındalık eğitimi veriyor, rüzgâr tesisi saha gezileri düzenliyor, staj, burs ve istihdam olanakları yaratmayı hedefliyor. Hayata geçirilen kurumsal sosyal sorumluluk ve çalışan gönüllüğü çalışmalarıyla topluma sürekli fayda yaratmayı hedefliyor.

Son olarak, inovasyon odak alanında ise, özellikle yenilenebilir enerji ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi inovatif iş modelleriyle uçtan uca sürdürülebilirlik stratejisini yönetiyor.

Borusan EnBW Enerji Hakkında:

Borusan EnBW Enerji, yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere 2009 yılında Borusan Holding ve Almanya’nın önde gelen enerji şirketlerinden EnBW AG’nin ortaklığıyla kuruldu. %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan portföyüyle ülkemizin yeşil enerji dönüşümünde etkin rol alan Borusan EnBW Enerji, bugün ve gelecek için doğal ve sosyal çevreyle ahenk içinde yerli, temiz ve yenilenebilir enerji üretiyor. Yatırımdan işletme aşamasına, faaliyetlerinin tümünde verimlilik ile doğal ve sosyal çevreye uyumun ön planda olduğu Borusan EnBW Enerji, sürdürülebilirlik alanında da dikkat çekici çalışmalara imza atıyor.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Hakkında:

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), 2004 yılında 13 özel sektör temsilcisinin öncülüğünde kurulmuş ve sadece kurumsal üyelik kabul eden bir iş dünyası derneğidir. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD- World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan SKD Türkiye, bu iş birliğinin beraberinde getirdiği sürdürülebilirlik birikimini de çalışma grupları faaliyetleri aracılığıyla üyeleriyle ve çeşitli platformlarda paydaşlarıyla paylaşır. Hâlihazırda, SKD Türkiye çatısı altında, Türkiye’nin GSYH’nin %23’ünü temsil eden ve 1,1 milyon kişiye istihdam sağlayan 34 farklı sektörden 152 üye şirket bulunuyor.

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Yazar Hakkında :Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......