Hakan Erkan Güneş Enerjisi Prosedürler ve Çatı Uygulamaları

Gensed Genel Sekreteri Hakan Erkan Güneş Enerjisi Prosedürler ve Çatı Uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin toplam kapasitesi, bu üretim tesislerinin bağlı olduğu dağıtım transformatörünün ilgili şebeke işletmecisine ait bir transformatör olması halinde transformatör gücünün %30’unu geçemez. Transformatörün başvuru sahibine ait olması durumunda, söz konusu kapasite transformatör gücü kadar olur. Fıkrasındaki AG bağlantılarda trafo gücünün %30 ile sınırlı olan bağlantı kapasitesi trafo gücünün %50’si olarak arttırılmış bulunmaktadır.

15 Mayıs 2017 tarihinde EPDK tarafından yayınlanan;

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

İlgili Şebeke İşletmecisi, bu Yönetmelik kapsamındaki her bir üretici için ikinci fıkra kapsamında elde edilen saatlik verileri kaynak bazında bir araya getirerek fatura dönemi bazında şebekeye verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını belirler ve her ayın ikisine kadar ilgili görevli tedarik şirketine bildirir. Fıkrasındaki her ayın ikisine  kadarki  bildirim süresi altısına olarak değiştirilmiştir.

Görevli tedarik şirketi, YEKDEM kapsamında satın almakla yükümlü olduğu enerji miktarı için her bir üreticiye her bir fatura dönemi için yapacağı ödeme tutarını piyasa işletmecisine piyasa yönetim sistemi üzerinden her ayın ilk altı iş günü içerisinde bildirir. Fıkrasındaki  ‘’her ayın ilk altı iş günü içerisindeki bildirir’’ ibaresi ‘’her ay uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerinde uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçların değerlerinin bildirilmesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak bildir’’ şeklinde düzenlenerek diğer mevzuat değişiklikleri ile uyumlu hale getirilmiştir.

12 Mayıs 2017 tarihinde Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan;

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/3)

Solar panellerde kg başına 35$ olarak uygulanmakta olan gözetim vergisi yapılan değişiklikle m2’de 300$ olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile  panellerdeki gözetim vergisinde yaklaşık %25’lik bir azalma söz konusu olacaktır. Tebliğde beyanın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi madde 2’de açıklanmıştır.

13 Mayıs 2017 tarihinde  EPDK tarafından yayınlanan;

RÜZGAR VEYA GÜNEŞENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖN LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ  

Güncellenen Yarışma Yönetmeliği ile ihalede sıfır veya sıfırdan küçük teklif fiyatı ile kapasite tahsisi mümkün olmaktadır. Yarışmayı kazanan tüzel kişiler, YEKDEM’den yararlanmayı tercih etmezler ise sıfırdan küçük vermiş oldukları tekliflerinin aylık net elektrik enerjisi üretim rakamlarıyla çarpılmasıyla bulunan bedeli Katılım Bedeli olarak TEİAŞ’a ödeyecekler ve piyasa fiyatlarından satış gerçekleştireceklerdir. Sıfırdan küçük teklif ile yarışmayı kazanan yatırımcılar YEKDEM’den yararlanması halinde Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan fiyatlardan yararlanamamakta, sadece (II) sayılı cetveldeki yerli üretime istinaden verilecek fiyatlardan, Katılım Bedeli ödeme yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla işletmeye girdikten sonra 5 yıl yararlanabileceklerdir.

Katılım bedeli, şirketin YEKDEM’den yararlanmaması halinde dahi, üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başlamak kaydıyla ve tüm tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren on yıl süreyle aylık olarak ödenecektir.

Yeni yapılacak ihalelerde teminat mektubu yükümlülüğü 50.000TL /MW olarak düzenlenmiştir.

2013 yılında yapılan güneş enerjisine dayalı lisans başvurularında;

Yarışmada bağlantı hakkı kazanan firmaların Katkı Payı anlaşmasına istinaden verdikleri teminat mektuplarının yıllık Katkı Payı tutarlarının ödenmesine müteakip bakiye miktar için yeni teminat mektubu sunması halinde önceki teminat mektubunun iade edilebilecek olması, yatırımcıların finansal yüklerinin azalmasına yardımcı olacak önemli bir  düzenleme olarak görülmektedir.

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Yazar Hakkında :Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......