Rüzgar ve güneşte ÇED’in kapsamı genişletildi

“ÇED olumlu” raporu olmayan projelerin ruhsat başvurusunda bulunmasının önü açıldı. Ancak bu projelere “ÇED olumlu” raporlarını almadıkça ruhsat verilmeyecek. Ayrıca rüzgar ve güneş enerjisi santralleri yatırımlarında ÇED raporunun kapsamı genişletildi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğine tabi projelerde “ÇED olumlu” veya “ÇED gerekli değildir” kararı olmasa bile izin ve ruhsat başvurusu yapılabilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre, yönetmeliğe tabi projeler için “ÇED olumlu” veya “ÇED gerekli değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyecek, proje için yatırıma başlanamayacak ve ihale edilemeyecek. Ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulmasına engel teşkil etmeyecek.

Yönetmelik değişikliği ile “kurulu gücü 50 MW ve üzerinde olan rüzgar enerji santralleri” maddesine “türbin sayısı 20 adet ve üzerindeki” rüzgar enerji santralleri de dahil edilerek, bu tipteki yatırımlarda da ÇED raporu aranmasının yolu açıldı.

Bu değişikliğe paralel olarak daha önce, ÇED raporu aranan projeler kapsamında olan “kurulu gücü 10 MW ve üzeri güneş enerjisi santralleri” maddesine “proje alanı 20 hektar ve üzerindeki” güneş enerji santralleri de ilave edildi.

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Yazar Hakkında :Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......