GES’ler sanayi sicil belgesi almak zorunda

Sanayi işletmelerinin tescilini yapmak, onların ekonomik  ve sınai faaliyetlerini takip ederek gerekli veriyi toplamak ve bu verilerden elde edilecek bilginin, sanayi politikasının oluşturulmasında ve diğer birçok alanda kullanılmasını sağlamak açısından büyük önem arz eden “Sanayi Sicil Belgesi” 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince sanayi işletmeleri tarafından alınması zorunlu bir belgedir.

Elektrik üretim santralleri 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesinde sanayi işletmesi olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, sanayi siciline kayıt aşamasında sorun yaşanmaması ve uygulamada birliğin sağlanması bakımından mesken ve işyeri (aynı adreste sanayi faaliyeti dışında faaliyette bulunan işyerleri) çatılarındaki GES uygulamaları hariç olmak üzere, elektrik üretiminin ve satışının yapıldığı GES’ler sanayi sicil belgesi almak zorundadır.

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmeleri üretim faaliyetlerine başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde Sanayi Sicil Belgesi müracaatında bulunmakla mükelleftirler. Kanunda belirtilen süre içinde Sanayi Siciline tescil başvurusu yapmayan sanayi işletmelerine idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak, 01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayısı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa Geçici 3. Madde eklenmiştir. Bu maddeye göre 01.07.2017 – 01.07.2018 tarihleri arasında sanayi sicil belgesini alan sanayi işletmelerine idari para cezası uygulanmayacaktır.

1 MWp altı lisansız GES’ler Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmeleri olduğundan (dönem cirosu 1 milyon TL altında ve istihdamı 0-9 arasında olan işletmeler) Kapasite Raporu sunmaları mecbur değildir ve firma beyanı esastır.

https://sanayisicil.sanayi.gov.tr  adresinden yeni kullanıcı kaydı yapılarak sisteme girilir ;

  • İlk Kayıt İşlemleri (İlk Defa Sisteme Kayıt Olacak İşletmeler) sekmesinden Şirket bilgileri girilir kayıt butonuna tıklanır.
  • Sonarında sayfanın üstünde olan sekmeler (Üretim Yeri adresi, Tesis Bilgileri, Kapasite Bilgileri, Ar-Ge Faaliyetleri) doldurulur ONAY sekmesinde Onay Sürecini Başlat Butonuna tıklanır.
  • Ek-1 deki firma beyanı,
  • Ticaret sicil gazetesi veya esnaf sicil gazetesi yoksa vergi levhası,
  • ve İl Müdürlüğü’ne hitaben Ek-2 deki dilekçe sayısal ortamda doldurularak sisteme yüklenir.
  • Son olarak “işletme bilgilerini yazdır”  butonuna tıklanarak çıkan beyan formu, dilekçe ve Bilgi Beyannamesi (Ek-3)  Yetkili kişi tarafından imzalanmak kaydıyla T.C. Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne getirilir.

 

Bir gün içinde Sanayi Sicil Belgesi yetkili kişiye teslim edilir.

EKLER :

Ek-1 )  Kapasite Raporu Yerine Geçen Firma Beyan Formu (Örnek Doldurulmuş)

Ek-2 ) İl Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe Formatı

Ek-3 ) Bilgi Beyannamesi  

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Yazar Hakkında :Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......