Çatınıza güneş sistemi kurma rehberi

Çatı tipi güneş enerjisi uygulamaları EPDK’nın mahsuplaşma yönetmeliği sonrasında yaygınlaşıyor. Küçük işyerlerinden hanelere kadar herkes kendi elektrik ihtiyacını karşılama (öz tüketim)  amacıyla çatısına kuracağı güneş sistemlerinden elektrik üreterek fazlasını şebekeye mahsuplaşma yoluyla satabilecek.

Lisanssız güneş enerjisinde hızlı büyümenin de önünü açacak olan uygulama sektörde heyecan yaratmış durumda. Piyasada çatı tipi güneş enerjisi kurulumu yapan ve EPC (mühendislik, tedarik ve kurulum ) denilen çok sayıda firma var. Çatınıza güneş sistemi kurarak hem elektrik faturasından kurtulabilirsiniz, hem tüketim fazlasını şebekeye satarak para kazanabilirsiniz.

Yeşilhaber.net olarak çatınıza güneş sistemi kurmak için hem izleyeceğiniz yolu hem de bu alanda hizmet alabileceğiniz belli başlı EPC firmalarını sizler için araştırdık.

  • DETAYLI FİZİBİLİTE

Güneş enerjisinden elektrik üretmek isteyen bir tüketici öncelikle detaylı bir fizibilite çalışması yaptırmalıdır. Bu fizibilite çalışması çatısına ne kadarlık güç tesisinin sığacağının belirlenmesi ile başlar.  Ayrıca bu çalışma; güneş panelleri ve inverterlar başta olmak üzere ekipman seçimi, mevcut trafonuzun uygun olup olmadığına bakılması, lisanslı bir programla gölge ve verim simülasyonları yapılması, elektrik birim fiyatınız, üreteceğiniz toplam enerji miktarı ve amortisman hesaplarını içermelidir. Böylece nasıl bir yatırım yapacağınız ve getirileri ortaya çıkmış olur.

  • BAĞLANTI ANLAŞMASI

Tüketici güneş enerjisinden elektrik üretimine karar verdikten sonra ilgili dağıtım şirketinden ‘’Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu’’ almak için başvuru yapmalıdır. Bu başvuru dağıtım şirketi tarafından teknik ve evrak yönünden incelenir. Olumlu görüş alınması halinde ise ilk 90 gün içerisinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubuna uygun şekilde TEDAŞ Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere elektrik ve statik projeleri çizilerek onay başvurusu yapılır. TEDAŞ Genel Müdürlüğü projeleri onaylar ve ilgili dağıtım şirketine gidilerek ‘’Bağlantı Anlaşması’’ imzalanır. Bu şekilde projenin diğer izinleri de tamamsa kuruluma hazır hale gelmiş olur.

  • GEÇİCİ KABUL

Kurulum için profesyonel bir ekiple çalışmak can alıcı öneme sahiptir. Çünkü kurulumda yapılacak hatalar tesisin ömrü boyunca üretim verimliliğinizi etkileyebilir. Kurulum bittikten sonra ise önce dağıtım şirketini ön kabule; ardından TEDAŞ Genel Müdürlüğü ‘’Geçici Kabule’’ davet edilir.

  • SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI

Bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketi ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kabuller tamamlandıktan sonra onaylı kabul tutanakları ile ilgili dağıtım şirketi ile ‘’Sistem Kullanım Anlaşması’’ imzalanarak işlemler tamamlanır.

  • ÜRETİM VE MAHSUPLAŞMA

12.05.2019 tarihinde yeniden düzenlenen Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında tesisler, trafo sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydı ile güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi kurabilecekler. Kurdukları bu tesiste üretilen enerjiyi de aydan aya kWh üzerinden dağıtım şirketleri ile mahsuplaşacaklar. Eğer mahsuplaşmadan kalan fazla enerji olur ise aktif enerji bedeli üzerinden bu fazla enerjiyi satabilecekler.

Güneş sistemlerinin ortalama performans ömrü 25 yıldır. Sistem 4-6 yıl arasında kendini amorti edebilmektedir.

Kaynak:Yeşil Haber / https://www.yesilhaber.net/2019/10/01/catiniza-gunes-sistemi-kurma-rehberi/

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Yazar Hakkında :Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......