GENSED ÇED yönetmeliği ile ilgili bilgi verdi

GENSED 26.05.2017 tarihli ve 30077 sayılı Resmi Gazetede ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu;

Yönetmeliği incelediğimizde;

ÇED kapsamı projelerdeki inşaat öncesi dönemin eklendiği,

  • ÇED kararı alınmadıkça projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı, kullanım ruhsatı verilemeyeceği, proje için yatırıma başlanamayacağı ve ihale edilemeyeceği belirtilmişken “Ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulmasına engel teşkil etmez.” hükmünün eklenmesiyle işlemlerin eş zamanlı yapılabileceği (ÇED kararı olmadan teşvik,onay,izin ve ruhsat başvurusu yapılabilecek),
  • Halkın Katılımı Toplantılarının tamamlanmasından itibaren 3 ay içerisinde yatırılması gereken ÇED raporu Format Bedelinin bir (1) ay içerisinde yatırılması gerektiği,
  • Bakanlıkça yeterlilik verilmişkurum/kuruluşlar Özel Formatın veriliş tarihinden itibaren on sekiz (18) ay içinde ÇED Raporunu Bakanlığa sunmakla yükümlü iken sürenin 12 aya indirildiği ve talep halinde 6 ay ek süre verilebileceği,
  • İDK Komisyon salt çoğunluğu ile toplanırken artık yazılı görüş vermiş olan inceleme, değerlendirme komisyon üyeleri salt çoğunluğu ile toplanacağı, yetkili kurum ve kuruluşlardan görüş talep edilmesi durumunda 30 takvim günü içerisinde görüş bildirmeyen kurum ve kuruluş görüşlerinin olumlu kabul edileceği,
  • “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan ve eşik değeri olan projelerde, kapasite artışı veya genişletilmesinin planlanması durumunda, uygulamaya esas düzenlemelerin yönetmeliğe hüküm olarak eklendiği,
  • ÇED raporu alınma zorunluluğu Kurulu gücü 10 MW ve üzeri GES leri kapsarken (ÇED EK-1  Madde 45) ilave olarak proje alanı 20 hektar ve üzeri GES lerin kapsama eklendiği,
  • ÇED gerekli değildir raporu Kurulu gücü 1-10 MW olan GES leri, (çatı ve cephe sistemleri hariç) kapsarken (ÇED EK-2 Madde 45) proje alanı 2 hektar ve üzerinde veya kurulu gücü 1MWve üzeri olan GES leri  (çatı ve cephe hariç)  kapsayacağı,

şeklinde, düzenlemelerinin yapıldığı görülmektedir.

EPDK tarafından bugün yayınlanan 2016 yılı Sektör Raporuna (Elektrik Piyasası Gelişim Raporu) aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Elektrik Piyasası Gelişim Raporu güneş ağırlıklı özeti de ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

http://www.epdk.gov.tr/TR/Dokumanlar/Elektrik/YayinlarRaporlar/ElektrikPiyasasiGelisimRaporu

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Yazar Hakkında :Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......