Türkiye’nin en eski doğalgaz santrali ile 120 milyon euro’luk tasarruf

TÜRKİYE’NİN EN ESKİ DOĞALGAZ SANTRALİ İLE 120 MİLYON EURO’LUK TASARRUF…
Türkiye’nin en önemli kalkınma unsurlarından enerji sektörünün temel taşı olan Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı (EIF) Limak ana sponsorluğunda 10. yılında enerji sektörünün karar alıcıları, uzmanları, özel sektör temsilcilerinin yanı sıra sektöründe uzman 250’ye yakın firmayı aynı platformda buluşturdu. Anadolu Ateşi’nin renkli gösterileri ile açılan Kongre’nin açılış konuşmasında 243 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023 yılına kadar 100 Milyon Dolarlık bir yatırım planlandığının altını çizdi. Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye’nin en eski doğalgaz santrali olan Hamitabat’taki inovasyonları ile yıllık 120 Milyon Euro tasarruf sağlanacağını açıkladı…

Büyüyen ve gelişmekte olan Türkiye’nin enerji talebini karşılama yönünden dışa bağımlılığı azalıyor. Yerli ve yenilenebilir kaynakların harekete geçirilerek verimliliğini arttırmak amacı ile önemlerin alınması için kamu ve özel sektör iş birliği gündeme geldi.

ENERJİDEKİ TEMEL AMAÇ : KÜRESEL PAZARA YERLİ SANAYİ KURULUŞLARI ENTEGRE ETMEK
Silivri ve Tuz Gölü Doğalgaz depolama tesislerinin 2019-2023 yılları arasında 6 milyar metreküp idari yatırım ile 10 milyar metreküpe çıkarılacağını belirten Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü : “ Amacımız doğalgaz tüketiminin en az yüzde 20’sini depolayacak kapasite ile doğalgaz alt yapısına sahip olmaktır. Enerji üretiminde esas amacımız küresel pazara entegre yerli enerji ile sanayi kuruluşlarını hayata geçirmektir. Bunun yolu enerjinin ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanları ülkemizde üretmekten geçiyor. Milli enerji ve maden politikası kapsamında enerji endüstrisi oluşturmamız gerekiyor. Enerji endüstrisinde hem bölgesel hem küresel güç olma hedefimiz için oldukça önemli. Bakanlık olarak enerji endüstrisinde ihtiyaç duyduğumuz teknoloji ve makine ekipmanları üretiminde bütün imkanları seferber edeceğiz.” dedi.

“ENERJİ SEKTÖRÜNÜN 2023 HEDEFİ 100 MİLYON DOLAR”
Ucuz, güvenilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan gerekliliğin her geçen gün arttığını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi : “Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları konusunda diğer ülkelere göre çok avantajlı bir konumda. Petrol, doğalgaz, kömür kaynaklarından oluşan yenilenemez kaynaklar hem ülkemizde hem de dünyada her geçen gün azalıyor. Bu amaçla hükümetimiz sürdürebilir bir enerji politikası oluşturmak ve uygulamak için çok önemli bir adım attı. 2023’e kadar 100 Milyar Dolarlık bir yatırım planlandı. 243 ülkeye ihracat yapıyoruz. Mal satmadığımız ülke yok nasıl satıyorsak enerji tedarik konusunda da aynı şekilde bu malları ihraç etmek istiyoruz. Özellikle santrallerin inşasında kullanılacak ekipmanları kendimizin üretmesi son derece önemli. Proje de yerli Ar-Ge çalıştırma gerçekten takdire şayan. Gerek Ar-Ge gerek tasarım konusunda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu saydığımız çalışmalar sayesinde şu ana kadar 180 Ar-Ge ve tasarım merkezinin açılmasına vesile olduk.” dedi.

“TEŞVİK İLE 1 KOYUP 10 ALDIK”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez : “Kalkınma projesi olarak enerjiyi kullanırken bir yandan da her daim söylemiş olduğumuz gibi “Barış İçin Paylaş” sloganını tekrar hatırlamak istiyorum. Kömür bir kalkınma projesi. Burada amaçlanan büyük geniş kömür alanlarının özel sektör eliyle ekonomiye kazandırılmasıdır. Sadece Zonguldak’ta 1.5 milyar tonluk taş kömürü rezervimiz var. Kamuya özel 1 yılda 1.5 milyon ton kömür üretiyoruz. TTK ve TKİ’de hiçbir şekilde işçi çıkarımı ve özelleştirme söz konusu olmayacaktır. İstihdam alanında gelişmeler hedefliyoruz. Bizim için yerli kaynaklarımız çok önemli. Apartmanda yaşayan bir insan için bile güneş paneliyle kendi elektriğini üretmek çanak anten bağlatmak kadar kolay olmalıdır. Önümüzdeki günlerde süpriz Yekalar ihaleleri olacak. Ayrıca Yerli rüzgâr tribünlerini Türkiye’de kısa sürede görmeye başlayacağız. Daha fazla yerlilik daha fazla istihdam için daha fazla araştırmamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Enerji dünyasına maden tarafı ile de yakından ilgilenmelerini tavsiye ediyoruz. Geçtiğimiz yılın başında madencilik sektöründe teşvik kararı aldık. 30 milyon liralık bir destek ile 60 milyon tonluk taş kömürü üretimimizi 76 Milyon tona çıkardık. 1 koyup 10 kazanmış olduk.” dedi.

“BACA GAZI EMİSYONLARI İLE 10 KAT TASARRUF”
Büyüyen sektörde Türkiye’nin enerji talebini karşılamak dışa bağımlılığı azaltmak amacı ile özelleştirme yoluyla devletten devraldıkları Hamitabat ile 120 Milyon Euro tasarruf yaptıklarının altını çizen Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir : “Baca gazı emisyonlarını 10 kat azaltılması ile bu tasarrufu elde ettik. Bakanlık ve özel sektörün iş birliği ile büyümeye devam eden sektörümüz Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel milli enerji hedeflerine odaklandı.” dedi.

YEMENLİ AKTİVİST TEVEKKÜL KARMAN’DAN “TEMİZ ENERJİ GELECEKTİR” ÇAĞRISI
Savaşların çoğu demokratikleşme etiketi altında petrol ve enerji kaynaklarını ele geçirme amaçlı yapılan savaş olduğunu belirten Nobel Barış Ödüllü Yemenli Aktivist Tevekkül Karman:  “Dünya bizim ve hepimizin annesi. Hepimizi taşıyan bir gemi. Biri bu sisteme zarar verirse hepimize yansıyacak. Sera gazları ve emisyonları için çaba sarf etmezsek bu emisyonlar çok ciddi zararlar verecek. Fosil kaynaklardan yenilenebilir kaynaklara yeşil enerjiye geçiş yapmamız lazım. İnsanların yaşam koşullarının değiştirilmesi özellikle kadın ve çocukların özellikle de kadınların olduğu alanda yatırım yapılması gerekiyor. Size çağrım bu alana yatırım yapın. Hayatımızı daha iyi yaşamak için enerjiyi nasıl iyi kullanabiliriz diye düşünmeliyiz. Enerji kutsaldır, konvansiyonel ve yeşil enerji gibi bütün enerjiler insanlar açısından büyük öneme sahip. Şunu diyebilirim ki savaşların çoğu demokratikleşme etiketi altında petrol ve enerji kaynaklarını ele geçirme amaçlı yapılan savaşlardır. Temiz enerji gelecektir, doğaya iklime zarar verenlerin ceza görmesini istiyorum.” dedi.

“ENERJİ SEKTÖRÜNÜN AKTÖRLERİ AYNI PLATFORMDA”
Enerji sektörü aktörlerinin bir araya geldiği Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda açılış konuşmasını yapan Global Enerji Derneği Başkanı Av. Çiğdem Şelli Dilek: “Enerji günümüz insan hayatının vazgeçilmez bir parçası ve dünyadaki sürdürülebilir kalkınma çabalarının en önemli araçlarından biridir. Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin en temellerinden biri enerjidir. EIF etkinliği 10. Yılında sadece kongre olmaktan çıkmış enerji piyasasının toplandığı ortak bir platform halini almıştır. 3 günlük programın dışında yerli ve yabancı firmaların toplandığı 12 bin metrekarelik bir alandayız. Bu yıl Sudan, Umman, Katar, Suriye gibi Suudi Arabistan, Yemen gibi Körfez ülkelerinden ve Afrika ülkelerinden firmalar bu alanda olacaklar. Yerli firmalar ile yapılacak olan iş görüşmelerinden çok verimli sonuçlar çıkacağına eminim.” dedi.

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Yazar Hakkında :Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......