Enerji Yollarının Kesiştiği Ülke: Türkiye

DÜNYA ENERJİ LİDERLERİ İSTANBUL’DA BULUŞUYOR

Enerji alanında birçok başarılı projeye imza atan Yıldız Teknik Üniversitesi, daha iyi bir gelecek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek stratejik yol haritalarının belirlenmesi ve hedeflerin oluşturulması gibi kritik süreçlere katkı sağlayacak uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Enerji dünyasını Ağustos ayında İstanbul’da biraraya getirmeye hazırlanan “WESCE’19 – Dünya Enerji Stratejileri Kongresi” ile elde edilen çıktılar bir rapor haline getirilerek kamu otoriteleri, politika geliştiriciler ve karar vericilerle paylaşılacak.

Enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili kritik zorluklarla karşı karşıya kaldığımız günümüz dünyasında, enerji dinamikleriyle ilgili ciddi değişiklikler ve gelişmeler yaşanmakta ve bu gelişmeler karşısında dünyanın tüm ülkeleri doğru enerji stratejilerine ve politikalarına ihtiyaç duymaktadır.

Doğu ve Batı arasındaki tüm enerji yollarının kesiştiği bir merkez olarak stratejik bir değere sahip olan Türkiye, bu coğrafi avantajı ile Dünyanın en önemli arz ve talep merkezlerini birbirine bağlayan enerji transfer rotalarının önemli aktörlerinden biri haline gelmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi de bu anlamda önemli bir sorumluluk alarak, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, enerji politika belirleyicileri, uzmanlar, akademisyenler, sektör temsilcileri ve strateji geliştiricilerini aynı zaman ve mekanda buluşturacak aktif bir platforma ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin küresel enerji ticaret üssü olması ile birlikte enerji üretiminde kendine yetebilen ve kaynaklarını çeşitlendirebilen bir ülke hedefini ve bu hedefin gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri tartışmak üzere, enerjinin tüm bileşenleri İstanbul’da biraraya gelecek. WESCE’19 – Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı,26-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında,  Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde enerji dünyasına kapılarını açacak.

Kapsamlı, geniş, disiplinli ve bütünsel bir yaklaşımla enerji alanında bölgesel ve küresel dikkati İstanbul’a çekmeye hazırlanan WESCE’19, enerji politikalarından enerji stratejilerine, enerji yenilikçiliğinden teknoloji geliştirmeye kadar pek çok konuyu kapsayacak. Bu konular şöyle sıralanmaktadır;

“Alternatif enerji boyutları; Enerji stratejilerinde yapay zeka; Yapay fotosentez; Biyoyakıt ve biyoenerji; Karbon yakalama, kullanım, sıralama; Karbon vergisi; Temiz enerji teknolojileri, temiz ulaşım;  İklim değişikliği ve sağlık sorunları; Kodlar ve standartlar; Yanma, piroliz ve gazlaştırma teknolojileri; Ekoloji, ekosistem ve biyoçeşitlilik; İklim değişikliği ekonomisi; Ekosistem değerlendirmesi; Enerji kampanyaları; Enerji ekonomisi; Enerji etiği; Enerji temelleri; Enerji inovasyonu; Enerji lojistiği; Enerji pazarlama; Enerji malzemeleri; Enerji önlemleri; Enerji politikaları; Enerji projeleri; Enerji raporlama; Enerji yol haritaları; Enerji güvenliği; Enerji depolama teknolojileri; Enerji stratejileri; Enerji sistemleri ve uygulamaları; Çevre mühendisliği teknolojileri; Ekserji analizi ve modellemesi; Fosil yakıtlar; Jeotermal enerji; Küresel ekonomi; Global politikalar; Yeşil binalar; Yeşil tasarım ve üretim; Yeşil enerji teknolojileri; Yeşil ulaşım araçları; Sera gazları; İnsan sağlığı ve refahı konuları; Kasırgalar ve felaket olayları; Hidrojen enerjisi teknolojileri; Hidroelektrik; Bilgi teknolojisi; Enstrümantasyon ve süreç kontrolü; Uluslararası işbirliği; Yaşam döngüsü değerlendirmesi; Düşük karbonlu binalar ve sürdürülebilir şehirler; Enerji stratejilerinde makine öğrenmesi; Nükleer enerji teknolojileri; Okyanus enerjisi; Politika ve strateji geliştirme; Süreç modelleme, simülasyon ve optimizasyon; Yenilenebilir enerjiler; Sektörel enerji yönetimi; Akıllı ızgara; Güneş enerjisi; Sürdürülebilir kalkınma; Sentetik yakıtlar; Sistem optimizasyonu; Enerji seçeneklerine atık; Su ve atık kirliliği; Atık yönetimi; Rüzgar enerjisi; Sıfır enerji binaları.”

Detaylı bilgi ve iletişim için: Funda Çamözü /Ajansfa

Tel: 0533 389 41 54  Mail: funda@ajansfa.com

http://wesce.comhttp://ekspoturk.com/

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Yazar Hakkında :Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......