Lisanslı santrallere bağlı lisanssız santraller kurulabilecek

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) tarafından yayınlanan açıklamada, yapılan düzenleme ile öne çıkan noktalar şu şekilde sıralandı;

Resmî Gazete’nin 2 Mart 2023 tarihli sayısında yayımlanan düzenleme ile Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde, lisanssız yatırımların kapsamını genişletecek ve yatırım süreçlerini hızlandıracak bazı değişiklikler yapıldı.

Lisanslı santrallere bağlı lisanssız santraller kurulabilecek

Yönetmeliğin 30’uncu maddesinde yapılan değişiklik ile, lisanslı elektrik üretim santrallerinin iç enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik lisanssız elektrik üretim santralleri kurulma imkânı getirildi.

Düzenlemeye göre, bu kapsamda kurulacak lisanssız elektrik üretim tesislerinin lisanslı santral sahası içerisinde ve şebekeye aynı ölçüm noktasından bağlanma zorunluluğu bulunacak.

Bununla birlikte, bu lisanssız tesislerden şebekeye enerji verilmeyecek ve herhangi bir enerji akışı olması durumunda ise sisteme verilen enerji YEKDEM kapsamında bedelsiz olarak değerlendirilecek.

Lisanslı santrallerin kurulu güçleri ve iç ihtiyaçları göz önüne alındığında, bu düzenleme ile lisanssız yatırımların kapsamının genişleyerek oldukça hareketleneceği net bir şekilde görülmektedir.

10 MW altı projelerin yatırım süreçleri hızlanacak

Düzenleme ile kurulu gücü 1 ila 10 MW arasında olacak lisanssız projelerin yatırım süreçlerini hızlandıracak değişiklik yapıldı.

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 17’inci maddesinde yapılan değişiklik ile 1 ila 10 MW arası lisanssız elektrik üretim projeleri çağrı mektubu başvurularında istenen “ÇED Gereklidir” belgesi bağlantı anlaşması sürecine bırakıldı. ‘’ÇED Gereklidir’’ belgesi alınması 3 ila 5 ay sürebileceği göz önüne alındığında artık bu belge olmadan başvuru yapılabilmesi yatırım süreçlerini hızlandıracaktır.

Bununla birlikte, çağrı mektubu almaya hak kazanan ve bağlantı anlaşması imzalamış üretim tesislerindeki güç artışları hariç tek bir kabul zorunluluğu getirilmekte.

Üretimleri farklı dağıtım bölgelerinde olan lisanssız projeler için artık başvurular yapılabilecek

Yönetmelikte, üretimleri farklı dağıtım bölgesinde olan lisanssız projelerin başvuru ve mahsuplaşma işlemlerinin 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren başlanacağı yer almaktaydı. Düzenleme ile üretimleri farklı dağıtım bölgelerinde olan lisanssız projelerin, sadece mahsuplaşma işlemlerinin 1 Temmuz 2023 ten sonra yapılacağı belirtilmesiyle artık çağrı mektubu başvurusu yapmalarına olanak tanınmış oldu.

Bu tip projelerde artık başvuruların yapılabilecek olması yatırım süreçlerinin hızlanmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Bu kapsamda kurulacak santrallerin 1 Temmuz 2023 öncesi ulusal şebekeye ilettikleri elektrik üretimleri YEKDEM kapsamında bedelsiz katkı olarak değerlendirilecek.

60 gün içinde bir seferlik eksiltme başvurusu yapılabilecek

Yönetmeliğe eklenen 8’inci Geçici Madde ile de, henüz kabulü yapılmayan lisanssız elektrik üretim tesislerine, yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihini takip eden 60 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere bağlantı anlaşmasında yer alan kurulu güçten yüzde onun üzerinde eksiltme başvurusu yapma hakkı sağlandı.

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Yazar Hakkında :Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......