Cemil TOPAK; Evlerin Elektriksel Olarak Denetlenmesi Şart !!

25 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Cemile Sultan Korusunda düzenlenen ETMD Elektrik Mühendisleri Derneği Geleneksel Yaza Merhaba Kahvaltısı’nda dernek başkanı Sayın Cemil TOPAK sektörle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cemil TOPAK şunları söyledi; Bilginiz dahilinde dernek olarak amacımız, sektördeki mühendislerin bilgi birikimini artırmak, mesleki standartları yükseltmek ve elektrik tesisatının güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.

Cemil TOPAK; Evlerin Elektriksel Olarak Denetlenmesi Şart !!

Derneğimizin amaçları çerçevesinde Avrupa’da birçok ülkede uygulanan evlerin elektriksel olarak denetlenmesi çalışmalarını başlattık. Çalışma komisyonlarındaki meslektaşlarımızın yoğun çabası ile hanelerin elektriksel olarak periyodik şekilde denetlenmesi için yönetmelik çalışmamızı tamamladık ve kamu kurumlarına sunulacak aşamaya getirdik. Bu düzenlemede ki amacımız günümüz elektrik ve güvenlik standartlarına sahip olmayan ancak yaşam alanı olarak kullanılan evlerimizin güncel standart ve yönetmeliklere uygun hale getirilmesi için denetim ve uygulama zorunluluğu getirmektir. Bu yönetmelik ile vatandaşlarımız elektriksel güvenliği sağlanmış evlerde oturabilecek, kullanılan elektrik aletleri ve makinaları sağlıklı bir şekilde ömürlerini tamamlayacaktır. Bu yönetmeliğin yan faydaları ise meslektaşlarımıza denetim pozisyonu ile iş imkanı sağlanacak ve elektrik esnafı ve malzemeciler için de yeni bir pazar oluşturacaktır. Ankara Şubemiz ile birlikte hazırladığımız yönetmelik taslağını kamu kurumları ile görüşüp bir an önce yürürlüğe girmesi için var gücümüzle çalışacağız.

Cemil TOPAK; Elektrik Taahhüt, Malzeme Üretim ve Satışı ve Elektrikli araçların şarj istasyon uygulamalarında sorunlar yaşanıyor !!

Sektörel sorunlarımızdan bahsedecek olursam bu sorunları üç başlık altında değerlendirmek mümkün.

Bunlardan birincisi Elektrik taahhüt sektöründeki sorunlardır; Bu sorunlar arasında hakkaniyetsiz sözleşmelerin yapılması, işlerin uzaması ya da durması kaynaklı giderlerin alt yükleniciye ödenmemesi, vaktinde yapılmayan ödemelerle yüklenicinin mağdur edilmesi, yargı yoluna giden dosyaların sonuçlanmasının yıllarca sürmesi ve ilave mağduriyet yaratması, gerekli insan kaynağı ve tecrübesi olmayan firmaların tecrübeli firmalar ile rekabet ettirilerek doğru olmayan bütçeler ile güzide projelerin maalesef başarısız sonuçlanması gibi önemli sorunlar bulunmaktadır.

İkinci sorunlarımız ise malzeme üretim ve satış konusundaki sorunlardır; Ülkemizde malzemeler ile ilgili standartların ve denetlemelerin kamu ve kuruluşlar nezdinde de güçlenerek artması gerekmektedir. Üretici ve ürünlerinin segmentasyonunu yatırımcılar ve kullanıcılar tecrübelerine göre yapmak zorunda kalmakta, bu durum rekabet anlamında problem oluşturmakta ve malzemelerde kalite seviyelerine göre doğru karşılaştırma yapılamamasına sebebiyet vermektedir. Üreticiler halen ürünlerini test etmek için yurtdışı laboratuvarlarla çalışmak ve ciddi test ve sertifika maliyetleri ödemeleri gerekmektedir. Bu durum ARGE çalışmalarını ve yatırım yönelimini olumsuz etkilemektedir.

Yukarıda bahsettiğim sorunlar dışında üçüncü bahsedeceğim sorun ise yeni yeni gündeme gelen elektrikli araç şarj istasyonlarının uygulanmasındaki sorunlar ile ilgili de şunları da belirtmek isterim; Elektrikli araç sahipleri evlerine ampul takar gibi şarj istasyonları kuruyor, kurulu güç kapasitesine bakılmıyor, kesici ve kablo kesit hesabı yapılmıyor, tesisatı kim yapıyor kim denetliyor belli değil. Şu anda maalesef proje müellifleri bu şarj istasyonları için hangi gücü alacaklarını, eş zamanlılık faktörünü ne alacaklarını bilmiyorlar çünkü bunun için bir yönetmelik yayınlanmış değil. Daha nispeten yolun başında olduğumuz elektrikli araçlar dönemi için, ülkemizdeki durumu itibariyle, şebekelerde giderecek artacak yeni sorunlar açabileceğini, gerekli önlemler alınmazsa yangın gibi tehlikeli tesisat arızaları oluşturabileceğini öngörüyoruz. Bu işlerin uzmanları bir araya gelerek acilen yönetmelikler ve denetim mevzuatları hazırlamalıdırlar.

Dernek olarak burada bahsettiğim sorunlar ve daha bahsetmediğim birçok farklı alandaki farklı sorunları sadece söyleyen değil aynı zamanda çözüm üreten bir taraf olarak faaliyet gösteriyoruz.

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Yazar Hakkında :Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......