En ucuzu güneş enerjisi olacak

Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşil Avrupa Vakfı tarafından gerçekleştirilen ‘İklim İçin Yeşil Ekonomi Politikaları Raporu’ açıklandı.

Raporun tanıtımı dün Karaköy’deki İstanbul Politikalar Merkezi’nde gerçekleşti. Dünya nüfusunun yüzde 54’ünün yaşadığı kentlerin küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 70’inden sorumlu olduğu ifade eden raporun dikkat çeken bölümleri özetle şöyle:

‘35 bin ölüm önlenebilir’
“Dünyada aşınmış toprakların yüzde 12’sinin geri kazanılmasının 2030’a kadar hem 200 milyon kişiyi doyuracağı hem de iklim değişikliğine direnci artırıp sera gazı salımını azaltacağı belirtilmiştir. Dünyada yenilenebilir enerji dönüşümüne girildiği görülmektedir. Küresel ölçekte 2015’te üretilen elektriğin yüzde 90’ı yenilenebilir kaynaklı olmuştur. Güneş enerjisinin 2029’da en ucuz enerji kaynağı olacağı beklenmektedir.” İTÜ’den İşletme Fakültesi Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı ise “Yüzde 100 enerji verimliliği önceliklerine uygun bir iklim dostu politika uygulanırsa, hava kirliliği kaynaklı 35 bin erken ölüm vakası önlenebilir” dedi. Kaynak

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Yazar Hakkında :Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......