Bağlantılar

Sektör Dernekleri

AGİD | Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği
ATMK | Aydınlatma Türk Milli Komitesi
EDİDER | Enerjide Dijitalleşme Derneği
EMSAD | Elektromekanik Sanayiciler Derneği
ENOSAD | Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği
EYODER | Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği
GENSED | Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
GESİDER | Güvenlik Endüstrisi Sanayicileri ve İşadamları Derneği
GÜNDER | Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü
GÜYAD | Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği
KABLODER | Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği
MTMD | Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği
ROBODER | Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği
Türkiye Kojenerasyon Derneği
Türkiye İMSAD | Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
TÜYAD | Telekomunikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanlar Derneği
TÜYAK | Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı

Federasyon ve Konfederasyonlar

TÜRKONFED | Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
SEDEFED | Sektörel Dernekler Federasyonu
TİMFED | Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu

Meslek Kuruluşları

EMO | Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB | Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TOBB | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
IEEE | The Institute of Electrical and Electronics Engineers

Standartlar

TSE | Türk Standardları Enstitüsü
IEC | International Electrotechnical Commission
ISO | International Organization for Standardization
CENELEC | Comité Européen de Normalisation Électrotechnique
VDE | Verband der Elektrotechnik
ETSI | European Telecommunications Standards Institute

Bakanlıklar

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı