Enerji Depolama: İşletmeleri Güç Verimliliğiyle Şekillendirmek

Enerji piyasası elektriğin hangi kaynaktan sağlandığının ve nasıl kullanıldığının kolaylaştırılması ve izlenmesiyle son yıllarda on misli büyümüştür. İklim değişiklikleri, yenilenebilir kaynaklara yönelik enerji seçimlerimiz konusunda bizi daha duyarlı hale getirirken, teknoloji; akıllı izleme sistemleri ve mobil batarya paketleriyle kamu hizmetleri pazarına da girmiştir. Bu durum, bizim tüketiciler olarak değişen enerji zeminini kucakladığımızı gösterirken, işletmelerin neden bunu benimsemediği sorusunu da akıllara getirmektedir.

Taleplerden dolayı gereğinden fazla çalıştırılan güç şebekeleriyle, işletmeler özellikle talebin arzdan fazla olabileceği durumlarda kendi güç kaynaklarını kontrol edecek gerekli adımları atarak bu baskının hafifletilmesinde rol oynamalıdır. Akü depolamanın azalan maliyeti, hem ticari kullanıcıların hem de tüketicilerin enerji kullanımları ve faturalarını kontrol etmelerine daha fazla vererek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve şebeke denkliğini arttırmak için uygun zamanlı bir fırsat yaratmaktadır. Bu durum da, şu halde Birleşik Krallık’taki eskimekte olan güç şebekesini güçlendirme ve güvenli hale getirme potansiyeline sahiptir.

Ticaret sahnesinde yatırım yapmak çevreyi kurtarmaya yardım etme çağrısının ötesindedir – akü depolama sistemlerini işletme içinde depolama ve enerji kapasitesini izlemede geçerli ve uygun bir yaklaşım haline getiren gerçek iş faydaları mevcuttur, bu da bir bütün dahilinde hem işletme hem de toplum için dönüşümsel değişikliğin kapılarını açacaktır. 

İşletmeleri Güçlendirmek 

Yerinde enerji depolama sistemleri iş yerinin sorunsuz bir şekilde çalıştırılmasını sağlamaktadır.Faturaları ve tedarik risklerini yedek güç olarak kontrol ederek ticari ve endüstriyel işletmelerin daha sürdürülebilir hale getirme yeteneği enerji verimliliğinin en üst noktasıdır.

Buna rağmen akü depolamanın en bariz avantajı esnekliğidir, bu da akü depolamayı pompalanan  hidroelektrik veya doğal gaz rezervleri gibi daha yavaş fakat daha yüksek kapasiteli enerji depoları için ideal bir tamamlayıcı haline getirmektedir. Bununla birlikte, akü depolamanın çoklu faydaları bulunmaktadır, bunlar; güç şebekesinin stabilitesinin arttırılması ve yenilenebilir enerjiyi emecek arttırılmış kapasite, güç jeneratörleri için geliri azami masrafları asgari seviyeye çekme fırsatı, doğal afetler veya ana şebekenin kaybolması halinde bile daha dirençli yerel şebekeler ve tabii ki şirketler için ayak izlerini karbonize etme fırsatıdır.

Enerji depolamaya yatırım yapmak şirketlerin işletimsel masraflardan tasarruf etmelerini, ek gelirler yaratabilmelerini ve ciddi anlamda direnci temin etmelerini sağlamaktadır. Şebekelerin yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemeye başlamasıyla, pek çok işletme şebeke elektriğinin kesilmesinden kaynaklanan finansal kayıpları veya üretkenlikteki aksaklıkları karşılayamamaktadır. Depolamayla birlikte, toplayıcılarla birlikte çalışan işletmeler sadece kendilerini korumakla ve elektrik faturalarını azaltmakla kalmamakta, aynı zamanda yatırımı da karlı hale getirmektedir çünkü bu işletmeler şebeke yan hizmetlerini de satabilmekte ve yeni bir gelir alanı yaratabilmektedir. 

Önümüzdeki Engel Nedir?

Britanya’da bulunan pek çok işletmenin farkına varmadığı şey– ister güneş paneli,  ister klima ister dondurucu olsun – tesiste bulunan enerjiyi depolamanın sahip olunan ve enerjiyi hem üreten hem de kullanan varlıkların değerini hızla arttırmada kullanılabilecek bir yöntem olduğudur. Bu yüzden, daha fazla yöneticinin enerji yatırımına daha fazla yatırım yapma şansını neden değerlendirmediği sorusu akılla gelmektedir.  Özetle, bu teknoloji ticari perspektiften bakıldığında pek anlaşılmamaktadır.

Bu teknolojinin çok sayıda faydası olmasına rağmen, verimli enerji depolamasının meyvelerini uygun bir şekilde toplamak için işletmeler yatırım yapmalı ve akülerin organizasyonların alt yapısına entegrasyonuna dahil olan karmaşık yapıları anlamak için çalışmalıdır. Bununla birlikte, kapsayıcı bir stratejiye entegre olduğunda, depolama organizasyon içinde öz yeterliliği bir üst seviyeye taşıyacaktır.

Toplumumuz gitgide elektrik enerjisine bağımlı hale gelirken, akıllı teknolojilerinin en yoğun zamanlarda arzı dengeleyebilmesini sağlamak için daha fazla çaba harcanmalıdır. İşletmeler işte tam bu noktada devreye girmektedir.

Enerji depolama, şirketleri masraflarını optimize etme konusunda desteklemekte ve gelecek için onlara esneklik sağlamaktadır.

Daha akıllı ve çevre dostu bir enerji şebekesine geçişi desteklerken işletmeleri elde edilecek ekstra gelirler konusunda eğitmek ve bilgilendirmek için işletmelerle birlikte çalışan gelişmiş toplayıcıları halihazırda görmekteyiz.

Değişimin istikameti evrilmeye devam ederken, fosil yakıtların rekabet gücü azaldıkça depolama daha da uygulanabilir hale gelecektir. Tam olarak neyi bekliyorsunuz?

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Yazar Hakkında :Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......